Tiếng việt
English
Vợ Huỳnh Đông đưa con trai đến trường võ thăm chồng, Lý Hải nhìn thấy cười tít mắt
Minh Hà ra phim trường thăm chồng, hỗ trợ và quản lý ê-kíp thay cho Lý Hải