Tiếng việt
English
'Phim Việt không phải dưa hấu để kêu gọi giải cứu'
Lý Hải bồi hồi nhớ về series từng làm nên tuổi "Trọn Đời Bên Em"